AuraTransformaatio™

AuraTransformaatio™ eroaa muista tekemistäni energiahoidoista sen ainutlaatuisuuden vuoksi, se on ns. ” siirtymä ajan ”  hoitomuoto,  joka nostaa energiajärjestelmää ja tietoisuutta aivan uudelle tasolle.

AuraTransformaatio™ tehdään vain kerran elämässä ennen vuotta 1987 syntyneille aikuisille. Hoidosta hyötyvät myös nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuosina 1987 – 1994, koska uuden aikakauden energia ei ilmene itsestään vaan se on valittava tietoisesti. Hoito aktivoi perinteisen energiajärjestelmämme, ”päivittäen” sen uuden ajan energioihin, joka vuodesta 1995 jälkeen syntyneillä nuorilla ja lapsilla jo on. 

AuraTransformaatio™ on ensisijaisesti työkalu omien energioiden nostamiseen ja laajentumiseen.  Se on hoito, jossa uuden ajan indigo-,  kristalli- ja kristallikulta energiat sekä muiden uusien, vielä tulossa olevien energioiden vapaa, mutta hallittu virtaaminen käynnistyy kehossasi. Uusi aurarakenteesi kehosi ympärillä muodostaa vahvan magneettisen suojan, tasapainottaen omat voimasi ja energiasi pitäen muiden energiat ja asiat kenttäsi ulkopuolella. Koet vahvasti omat ”rajasi” muihin nähden, et enää anna astua ”varpaillesi” tai suostu ottamaan muiden energioita kannettavaksesi.

AuraTransformaatio™ ja sen seurauksena laajeneva tietoisuutesi vaikuttaa sinuun monella tavalla. Se käynnistää sinussa oman henkilökohtaisen kehittymisprosessin, jonka aikana alat edetä henkienergiasi ohjaamana eteenpäin kokoamalla omat energiasi takaisin itseesi. Uuden ajan energiat edistävät henkienergiasi sulautumista osaksi kehoasi, jolloin keho, aura ja energiasi sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi. Olet omassa voimassasi, jatkuvassa yhteydessä korkeampaan itseesi, tällöin sinun on helpompi ottaa vastuu omasta elämästäsi ja päätöksistäsi. Koet intuitiosi kautta selkeämmin sinulle oikeat ja sopivat asiat – olet rehellisempi itsellesi. Elämäsi pienet ja isommatkin haasteet ovat sinulle helpommin hallittavia ja pystyt paremmin keskittymään juuri sinulle tärkeisiin asioihin. Elämänilosi lisääntyy ja elämänvoimasi vahvistuu, myös elämäntehtäväsi alkaa selkiintyä.

AuraTransformaatio™- hoidon myötä sinulle avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia elämääsi.
AuraTransformaatio™- hoitoa ei voi tulla kokeilemaan tai testaamaan, koska hoito tehdään vain kerran elämässä. Se käynnistää pysyvän tietoisuutesi laajentumisen eikä hoidon ja sen peruuttaminen ole mahdollista.


AuraTransformaatio™ -hoito

180 min. 300,00€

AuraTransformaatioota™ ei voi verrata tavalliseen energiahoitoon, sillä siinä työstetään tietoisuutta. Tietoisuus ja tunnetila muuttuvat heti hoidon jälkeen, kun taas keho tarvitsee enemmän aikaa uuden energiarakenteen integroitumiseen.
AutaTransformaatio™ on kontaktihoito, jossa auravälittäjä pitää käsiään hoidettavan jalkaterien päällä koko prosessin ajan. Hoitaja toimii ns. ankkurina ja maadoittajana, kun asiakkaan oma energiajärjestelmä muuntautuu uudelleen uuden ajan energioihin hoitajan antamaa ohjausta apuna käyttäen.
Hoito on kestoltaan kolme tuntia ja vaikka se etenee saman periaatteen mukaisesti, on hoito jokaisen asiakkaan kohdalla sisällöltään aina hyvin yksilöllinen.

Hoitoon liittyy selvänäkemistä ja keskustelua. Joidenkin asiakkaiden henkilökohtainen prosessi kaipaa paljon keskustelua, kun taas osalle on mieluisampaa pohtia uutta tietoisuuden tilaa rauhassa itsekseen.

Hoidon aikana asiakkaan perinteinen energiajärjestelmä tasapainotetaan ja mahdolliset ”tukkeumat” poistetaan ennen asiakkaan oman henkienergian takaisin hakemista ja uuden aurarakenteen muodostumista.  Asiakkaan henkienergia haetaan takaisin toisista ihmisistä, paikoista ja aikaisemman elämän tapahtumista, samalla kun asiakkaalle kuulumaton energia poistuu sinne, mistä se on tullutkin.

AuraTransformaatiossa™ saat takaisin kaiken sinulle kuuluvan henkienergian ja henkilökohtaisen ”voimasi”- sekä valo- että varjopuolesi.  Hoidon jälkeen jokainen asiakas etenee elämässään tasapainon kautta eteenpäin. Esim. Kykenee tunnistamaan itsessään vääristyneet ajatusmallit ja uskomukset, jotka ovat ohjanneet elämää. Yleensähän me ihmiset reagoimme jatkuvasti ulkopuolisiin tapahtumiin omien sisäisten epätasapainotilojemme kautta.

AuraTranaformaatio™- hoito kestää kolme tuntia ja tästä n. 1-2 viikon kuluttua tehdään n.1-1,5 tuntia kestävä tasapainotushoito. Tasapainotushoitoja voi ottaa myös tarvittaessa myöhemminkin. AT-hoidon voit maksaa myös kahdessa tai kolmessa erässä.

AuraTransformaatio™ ei ole korvike muulle laadukkaalle fyysisen ja psyykkisen terveyden hoitamiselle, eikä sitä ole tarkoitettu terveysongelmien ja sairauksien hoitoon. AuraTransformaatio on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat henkisesti ja fyysisesti valmiita kohtaamaan ja vastaanottamaan muutoksia elämässään sekä työskentelemään muutoksen kanssa.

Ennen AuraTranformaatio™-hoitoasi on suositeltavaa lukea Anni Sennovin kirja :”Kristalli- ja indigoenergiat ja kokonaisvaltainen tasapaino”. Voit tilata kirjan kauttani nopeasti kotiin toimitettuna!

Kirja löytyy myös ruotsinkielisenä.
puh: 040-5913297  tai  s-postina: mervi.heltela@pp.inet.fi
Kirjan hinta 37€+ postituskulut (1-luokan postina 4€)

 

AURARANSFORMAATIO™-HOIDON ESTE

AutaTransformaatio™-hoidon tekemistä vältetään, kun asiakkaalla on päihderiippuvuus, mielenterveysongelmia tai masennus- ja mielialalääkitys. Tämä sen vuoksi, että AuraTransformaatio™- hoidossa elämässä vallitsevat epätasapainoalueet nousevat yleensä ”pintaan”. Tarkoitus on, että ihminen työstää ja oppii elämässään olevista vastoinkäymisistä ja asioista sekä jatkaa ja kehittyy omalla elämänpolullaan eteenpäin. Mikäli henkilöllä on lääkitys mielenterveysongelmiin tai hallitsematonta päihteiden käyttöä, hoito voi nostaa pintaan asioita, joita ei ole vielä valmis työstämään ja läpikäymään. Tämän vuoksi hoito tehdään yleensä vaiheessa, jolloin esimerkiksi lääkkeen käytön lopettamisesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

AURATRANSFORMAATIO VOI OLLA MAHDOLLISUUS SINULLE, KUN:

 • Tunnet kehossasi, ajatuksissasi ja energioissasi jo alkaneen muutoksen
 • Haluat ottaa oman voimasi ja potentiaalisi käyttöön päivittäisessä elämässäsi
 • Haluat tulla enemmän tietoiseksi ”NYT” ajan energioista
 • Olet valmis laajentamaan tietoisuutesi pysyvästi uudelle tasolle
 •  Haluat löytää tasapainon elämääsi
 • Olet liian herkkä ympäröiville energioille tai että energia ikään kuin ”vuotaa” pois kehostasi
 •  Elämäsi asiat ovat periaatteessa hyvin, mutta tunnet sisäistä ”tyhjyyttä”
 • Onko sinulla vaikeuksia uskaltaa elää omien tarpeittesi mukaisesti ja annat muiden päättää asioista, jotka koskevat elämääsi
 •  Haluat ymmärtää lapsiasi tai lapsenlapsiasi paremmin – ollaksesi samoissa energioissa heidän kanssaan

Jokainen, joka haluaa AuraTransformaation™- hoidon haluaa sen omista henkilökohtaisista syistään. Tärkeintä on, että luotat omaan tunteeseesi! Onko AuraTransformaatio™ sinulle sopiva hoitomuoto ja oletko valmis ottamaan vastuun mahdollisista sen tuomista muutoksista elämässäsi. Myös kirjan lukeminen auttaa sinua päätöksessäsi. Voit lisäksi keskustella auravälittäjäsi kanssa mieltäsi askarruttavista asioista.

AURATRANSFORMAATIO™- HOIDON EDUT

 • Tietoisuutesi laajenee pysyvästi, karismasi ja intuitiosi vahvistuvat

 • Oman elämäntehtävän toteuttaminen selkiytyy ja helpottuu

 • Energisyytesi ja tehokkuutesi tehdä asioita paranee

 • Keskittymiskykysi tehostuu ja suuntautuu niihin asioihin, joissa haluat oikeasti olla mukana

 • Itseluottamus ja sisäinen rauha lisääntyy

 • Elämänilo ja ”läsnäolo” tässä ja nyt vahvistuu

 • Voit olla entistä paremmin oma itsesi - myös toisten seurassa

 • Ympäristösi ymmärtää sinua ja edustamiasi asioita helpommin (myös ilman sanoja)

 • Uusi energiajärjestelmä huolehtii aurastasi ja fyysisestä kehostasi sen jokaista solua myöten.


MerviHeltela

Auravälittäjä

AuraTransformaatio™-hoidon tekee aina koulutettu auravälittäjä™, joka työskentelee hoidon aikana puhtaan, tasapainoisen energian kanssa, joka edistää energiajärjestelmän muuntumista uuden ajan energioihin asiakkaalle sopivalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Hoito on luottamuksellinen, yksilöllinen ja ainutkertainen tapahtuma asiakkaan ja hoitajan välillä. Sen vuoksi on tärkeää, että valitset hoitajan, joka tuntuu sinulle omalta ja oikealta – kyse on ainutkertaisesta tapahtumasta elämässäsi!

Oma Auratransformaatio™- hoitoni sain tammikuussa 2012 ja auravälittäjä™- kurssini kävin saman vuoden huhtikuussa. Olen kiinnostunut henkisestä kasvustani 90- luvun alkupuolelta lähtien käyden erilaisia koulutuksia, kursseja ja luentoja, jotka kaikki ovat vieneet henkistä kehitystäni eteenpäin. Tiedonhaluisena olen myös lukenut metritolkulla kirjallisuutta aiheista.
Halusin ottaa vastuun omasta elämästäni. Tutkiskelin omia tunteitani, tuntemuksiani ja ajatuksiani, kyetäkseni tunnistamaan vääristyneet ajatusmallit ja uskomukset - löytääkseni sisäisen itseni, yhteyteni korkeampaan minään. AuraTranformaatio™- hoito oli minulle selkeä seuraava askel uuden ajan energioihin henkisellä polullani.